متن آهنگ در واقع من یه خل زنجیریم که همه جا استرس اینو دارم از امیر تتلو