اهنگ دلا دیدی که خورشید از شب سرد از محمدرضا شجریان