آهنگ سلام اومدم شاهزاده با اسب سفیدت شم با صدای علی عبدالمالکی